Kontrollansvarig

Vi på VVS-Projektören i Finja AB kan hjälpa dig med en certifierad kontrollansvarig för uppdrag i Malmö stad, Kristianstad eller Hässleholm. Det är viktigt att hitta en erfaren och kompetent kontrollansvarig som är certifierad. Vår personal lever upp till den standarden. 

Du kan anlita vår kontrollansvarige för alla slags uppdrag, från enklare byggnationer till byggprojekt av komplicerad art K. Vi på VVS-Projektören i Finja AB kan även ta projekt inom övriga Skåne. Genom åren har vi utfört uppdrag åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi ser till att lagar och förordningar följs och att du får en väl genomförd produkt.

Kontrollansvarig enligt plan och bygglagens regler och krav

I Sverige gäller plan- och bygglagen (PBL) som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Enligt PBL skall den som utför mark- och rivningsarbeten ha en kontrollansvarig, KA, med i projektet, utförandet.

Den kontrollansvarige skall medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige skall bland annat hjälpa projektet med att ta fram en kontrollplan samt se till att den efterlevs på rätt sätt.

Personen i fråga skall även vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller för att slutligen skriva ett utlåtande som skall finnas som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Kontakta oss för att boka en kontrollansvarig i Hässleholm, Kristianstad eller Malmö stad.​​

Boka kontrollansvarig:

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Innehar F-skattesedel

Orgnr: 559043-6597

Bankgironr: 817-9148​

​Medlem i branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund/SBR​

Godkänd besiktningsman enligt SBR​​

VVS-Projektören i Finja AB  /  Klockaregatan 14 - 28153 Finja   /  Tel: 0709-​444 222 ​ /  E-mail: tony@vvs-projektoren.se