Kontrollansvarig

Vi på VVS-Projektören i Finja AB kan hjälpa dig med en certifierad kontrollansvarig för uppdrag i bland annat Malmö stad, Kristianstad eller Hässleholm. Det är viktigt att hitta en erfaren och kompetent kontrollansvarig som är certifierad. Vår personal lever upp till den standarden. 

Du kan anlita vår kontrollansvarige för alla slags uppdrag, från enklare byggnationer till byggprojekt av komplicerad art K. Vi på VVS-Projektören i Finja AB kan även ta projekt inom övriga Skåne. Genom åren har vi utfört uppdrag åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi ser till att lagar och förordningar följs och att du får en väl genomförd produkt.

Kontrollansvarig enligt plan och bygglagens regler och krav

I Sverige gäller plan- och bygglagen (PBL) 2011. Enligt PBL skall den som låter uppföra en byggnad, ombyggnation eller tillbyggnad ha en kontrollansvarig, KA, med i projektet, utförandet.

Även rivning inom detaljplan kräver en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige skall medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen samt BBR (Boverkets Byggregler). Den kontrollansvarige skall bland annat konsultera byggherren med att ta fram en kontrollplan samt se till att den efterlevs på rätt sätt med underlag som egenkontroller i projektering och utförande.

Personen i fråga (KA) skall medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller för att slutligen skriva ett utlåtande samt redovisa signerad kontrollplan, egenkontroller och intyg som skall finnas som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

​​

Kontakta oss för att boka en kontrollansvarig i bland annat i Hässleholm, Kristianstad, Malmö Stad eller i annan kommun i Skåne.

Boka kontrollansvarig:

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Innehar F-skattesedel

Orgnr: 559043-6597

Bankgironr: 817-9148​

​Medlem i branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund/SBR​

Certifierad besiktningsman enligt SBR​​

VVS-Projektören i Finja AB  /  Godtemplaregatan 1 H - 281 31 Hässleholm   /  Tel: 0709-​444 222 ​ /  E-mail: tony@vvs-projektoren.se