OVK-besiktning

Vi erbjuder OVK-besiktning, funktionskontroll. För att åtgärda den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många av landets skolor, bostäder och andra lokaler infördes år 1991 regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK. 

Det är byggnadens ägare som är ansvarig att lagstiftningen efterlevs inom sitt givna tidsintervall. En OVK-besiktning skall utföras av en certifierad funktionskontrollant, och det kan vi VVS-Projektören i Finja AB hjälpa dig med. 

Våra kompetenta kontrollanter utför OVK-besiktning i hela Skåne. 

OVK-besiktning? Anlita VVS-Projektören i Finja AB

Vid en OVK-besiktning skall kontrollanten föra protokoll och dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av besiktningen - godkänd eller icke godkänd.​

Påtalade brister måste åtgärdas inom sex månader från utfört besiktningsdatum. Efter godkänd OVK-besiktning upprättas av besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. 

Har du frågor kring funktionskontroll-OVK? Rådfråga då oss och använd dig av vår kompetens och expertis. Kontakta oss här!

Besiktningar inom:​

  • CAD (Computer Aided Design), ritningar upprättas digitalt.
  • Ritningar, beskrivningar, platsbesök mm.
  • ​Utredningar samt rådgivning.
  • Energiberäkningar för nybyggnationer samt ombyggnationer.

Boka OVK-besiktning​ här:

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Innehar F-skattesedel

Orgnr: 559043-6597

Bankgironr: 817-9148​

​Medlem i branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund/SBR​

Certifierad besiktningsman enligt SBR​​

VVS-Projektören i Finja AB  /  Godtemplaregatan 1 H - 281 31 Hässleholm   /  Tel: 0709-​444 222 ​ /  E-mail: tony@vvs-projektoren.se