OVK-besiktning

Vi erbjuder OVK-besiktning, Obligatorisk Ventilationskontroll. För att åtgärda den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många av landets skolor, bostäder och andra lokaler infördes år 1991 regler om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK. 

Det är byggnadens ägare som är ansvarig att lagstiftningen efterlevs inom sitt givna tidsintervall. En OVK-besiktning skall utföras av en certifierad funktionskontrollant, och det kan vi VVS-Projektören i Finja AB hjälpa dig med. 

Våra kompetenta kontrollanter utför OVK-besiktning i hela Skåne. Hos oss kan du även få hjälp med VVS-projektering, vi upprättar handlingar såsom ritningar och beskrivningar, är kontrollansvariga inom Plan- och Bygglagen och utför entreprenadbesiktning.

OVK-besiktning? Anlita VVS-Projektören i Finja AB

Vid en OVK-besiktning skall kontrollanten föra protokoll och dokumentera fastighetens brister och redovisa ett resultat av besiktningen - godkänd eller icke godkänd.​

Påtalade brister måste åtgärdas inom sex månader från utfört besiktningsdatum. Efter godkänd OVK-besiktning upprättas av besiktningsmannen ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. 

Vi på VVS-Projektören i Finja AB hjälper dig fram till en godkänd besiktning. Vårt företag bildades år 2002 och vi har genom åren utfört en mängd projekteringar och besiktningar för företag, kommuner och privatpersoner. 

Har du frågor kring en OVK-besiktning i Malmö, Kristianstad eller Hässleholm? Rådfråga då oss och använd dig av vår kompetens och expertis. Kontakta oss här!

Besiktningar inom:​

  • CAD (Computer Aided Design), ritningar upprättas digitalt.
  • Ritningar, beskrivningar, platsbesök mm.
  • ​Utredningar samt rådgivning.
  • Energiberäkningar för nybyggnationer samt ombyggnationer.

Boka OVK-besiktning​ här:

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Innehar F-skattesedel

Orgnr: 559043-6597

Bankgironr: 817-9148​

​Medlem i branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund/SBR​

Godkänd besiktningsman enligt SBR​​

VVS-Projektören i Finja AB  /  Klockaregatan 14 - 28153 Finja   /  Tel: 0709-​444 222 ​ /  E-mail: tony@vvs-projektoren.se