Entreprenadbesiktning Hässleholm

VVS Projektören i Finja AB utför entreprenadbesiktningar i Hässleholm inom värme, ventilation och sanitet i entreprenader. Vi besiktar även om- och tillbyggnader samt nyproduktion av enbostadshus. Vi är tekniskt samt juridiskt kunniga inom entreprenadbesiktning och vi ser till att eventuella fel samt problem åtgärdas snabbt. En slutbesiktning är en viktig del i en entreprenad som är upphandlad efter AB 04, ABT 06 och ABS 18.

Professionell entreprenadbesiktning i Hässleholm

Genom att erbjuda professionell entreprenadbesiktning ser vi till att våra insatser ska leda till att förhindra eventuella fel i entreprenaderna. Vi kontrollerar arbetet i olika skeden i byggprocessen så att du får en detaljerad besiktning av utförandet. Med vår långa erfarenhet och stora kunskap inom entreprenadbesiktning, kan vi stötta dig som kund genom hela byggprocessen och se till att lyfta samt identifiera eventuella risker eller problem, vilket minimerar framtida tvister samt extrakostnader. Vi hjälper dig även att se över bland annat kontraktshandlingar, ritningar och beskrivningar. Det är även viktigt för småhusentreprenader enligt ABS 18 att se till att besiktning sker. Detta som en viktig del mellan de parter som har tecknat ett kontrakt/avtal.

Kontakta oss för entreprenadbesiktning i Hässleholm

Våra besiktningsmän är certifierade enligt RISE och hjälper dig med entreprenadbesiktning i Hässleholm och Kristianstad med omnejd.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med entreprenadbesiktning? Kontakta oss idag!