Kontrollansvarig i Hässleholm

Behöver du konsultation av en kontrollansvarig i Hässleholm? Ska du utföra en till-, om eller nybyggnation alternativt låta riva en byggnad? Då behöver du anlita en kontrollansvarig, enligt PBL (Plan och Bygglagen), även kallat KA, för ditt projekt. Den kontrollansvariga ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen PBL samt BBR (boverkets byggregler) och måste vara certifierad. En kontrollansvarig ska bland annat konsultera byggherren med att ta fram en kontrollplan samt se till att den efterlevs på rätt sätt med underlag som egenkontroller i projektering och utförande.

Certifierad kontrollansvarig i Hässleholm

Vi är erfarna samt certifierade kontrollansvariga i Hässleholm och har utfört många uppdrag runt om i hela Skåne. Det är viktigt att en erfaren och kompetent kontrollansvarig konsulterar dig som byggherre för att minimera eventuella problem under processen eller i framtiden. Som kontrollansvarig i Hässleholm medverkar vi vid det tekniska samrådet, vid arbetsplatsbesök samt slutsamråd på plats. Vi kan också medverka vid besiktningar och andra kontroller. Därefter skriver vi ett KA utlåtande samt redovisar en signerad kontrollplan, egenkontroller och intyg, som bilagor. Slutredovisningen ligger sedan till grund för byggnadsnämndens slutbesked, vilket i sin tur medför att du som byggherre får lov att ta byggnaden i bruk.

Anlita oss som kontrollansvarig i Hässleholm

Som kontrollansvarig i Hässleholm hjälper vi privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsägare. Du kan anlita oss för alla slags uppdrag, från enklare byggnationer till byggprojekt av komplicerad art K. Anlita oss som kontrollansvarig så har du experthjälp hela vägen till slutfört projekt. Vi ser till att lagar samt förordningar följs och att du får en väl genomtänkt produkt. Kontakta oss idag!