Kontrollansvarig

I Sverige gäller plan- och bygglagen (PBL) 2011. Enligt PBL skall den som låter uppföra en byggnad, ombyggnation eller tillbyggnad ha en kontrollansvarig (KA) enligt PBL, med i projektet.

Även rivning inom detaljplan kräver en kontrollansvarig.

​Den kontrollansvarige skall medverka till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen samt BBR (Boverkets Byggregler). Den kontrollansvarige skall bland annat konsultera byggherren med att ta fram en kontrollplan samt se till att den efterlevs på rätt sätt med underlag som egenkontroller i projektering och utförande.

​Personen i fråga (KA) skall medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller för att slutligen skriva ett utlåtande samt redovisa signerad kontrollplan, egenkontroller och intyg som skall finnas som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vi på VVS-Projektören i Finja AB kan hjälpa dig med certifierad kontrollansvarig för uppdrag i hela Skåne samt södra Småland.

Det är viktigt att hitta en erfaren och kompetent kontrollansvarig som är certifierad. Vår personal lever upp till den standarden.

Du kan anlita oss som Kontrollansvarig för alla slags uppdrag, från enklare byggnationer till byggprojekt av komplicerad art K. Vi har lång erfarenhet med ytterligare bakgrund och fem års erfarenhet som byggnadsinspektör i Malmö Stad.

Som privatperson kan det säkerligen kännas som en djungel med byggnationer. Du skall alltid kunna diskutera frågeställningar samt eventuella entreprenadproblem med oss. Anlita oss som Kontrollansvarig så har du expertis fram till projektet är slutfört.

Genom åren har vi utfört åtskilliga uppdrag åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi ser till att lagar och förordningar följs och att du får en väl genomförd produkt.

Facebook

 

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.

Kontakt