Miljö och egenkontroller

Företaget arbetar med den globala miljön i fokus. Boverkets byggregler kapitel 9 som innefattar energioptimering är en eftersträvan i samtliga projekt.

Kvalitetsledningssystem i form av dokumenterad egenkontroll utförs i samtliga projekt i enlighet med IS0 9001.