OVK besiktning i Hässleholm

1991 infördes lagen om funktionskontroll av ventilationssystemet OVK. Detta för att åtgärda den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många av landets skolor, bostäder och andra lokaler. Det är byggnadens ägare som är ansvarig att lagstiftningen efterlevs inom sitt givna tidsintervall.

VVS Projektören utför OVK besiktningar i Hässleholm med omnejd. Detta är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet. En besiktning är något som sker kontinuerligt och alla byggnader ska enligt svensk lag besiktas för OVK.

Vi är certifierade OVK kontrollanter som utgår från Hässleholm

För att en ägare av en byggnad ska fullgöra sina skyldigheter, ska en certifierad funktionskontrollant anlitas och utför en OVK besiktning i fastigheten. Genom att låta oss utföra OVK besiktningen i Hässleholm med omnejd, ser vi till att ventilationssystemen uppfyller de krav som regelverket anger.

Vi har lång erfarenhet, är certifierade och vi utför vårt arbete i Hässleholm samt runt om i hela Skåne.

Mer om OVK besiktning:

Vid en OVK besiktning för kontrollanten protokoll och dokumenterar fastighetens eventuella brister och redovisar därefter ett resultat av funktionskontrollen. Är resultatet icke godkänt måste de anmärkta bristerna åtgärdas inom 6 månader från besiktningen. Efter besiktningen upprättar besiktningsmannen ett intyg, som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Målet med OVK besiktning är att se till att ventilationssystemets funktion och egenskaper stämmer överens med de föreskrifter som gällde när de togs i bruk. Syftet är att säkerställa en tillfredställande inomhusmiljö och klimat för de som är boende eller besökande i dessa byggnader.

Kontakta oss för OVK besiktning i Hässleholm

Behöver du hjälp med en OVK besiktning i Hässleholm samt övriga delar av Skåne? Kontakta oss redan idag så skickar vi ut en certifierad OVK kontrollant.