Funktionskontroll – OVK

För att åtgärda den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många av landets skolor, bostäder och andra lokaler infördes år 1991 en lag om funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK.

Det är byggnadens ägare som är ansvarig att lagstiftningen efterlevs inom sitt givna tidsintervall. En funktionskontroll – OVK skall utföras av en certifierad funktionskontrollant.

Vi utför detta över hela Skåne.

Vid en OVK skall kontrollanten föra protokoll och dokumentera fastighetens eventuella ventilationsbrister och redovisa ett resultat av besiktningen – godkänd eller icke godkänd.​

Påtalade brister måste åtgärdas inom sex månader från utfört besiktningsdatum. Efter godkänd funktionskontroll, upprättas av besiktningsmannen, ett intyg som skall sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Har du frågor kring funktionskontroll-OVK? Rådfråga då oss och använd dig av vår kompetens och expertis.

 

Facebook

 

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.

Kontakt